Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Nhân Viên Tạp Vụ Văn phòng

By : 392 Views03/04/2022
Tuyển Dụng Nhân Viên Tạp Vụ Văn phòng

Tuyển Dụng Nhân Viên Tạp Vụ Văn phòng

Công Ty Cổ Phần Anitime là nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp hàng đầu tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong gần 10 năm qua. Trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, Công Ty Cổ Phần Anitime là công ty đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu vào cung cấp dịch vụ vệ sinh.

Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Anitime là nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp hàng đầu tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong gần 10 năm qua. Trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, Công Ty Cổ Phần Anitime là công ty đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu vào cung cấp dịch vụ vệ sinh. CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ANITIME Công Ty Cổ Phần...
Đọc Thêm